Student verbruikt 693 MB mobiel dataverkeer per maand

20 maart, 2014 om 10:02

Om het mobiel dataverbruik onder Nederlands nog specifieker bij te houden hebben wij een onderzoek gestart naar het mobiel internet verbruik onder studenten. Gedurende een periode van drie maanden zijn ruim 650 Nederlandse studenten gevraagd onze MB verbruikstool in te vullen. Uit de verkregen data kwam naar voren dat er gemiddeld 693 MB per maand wordt verbruikt door studenten. De grootste MB consumptie hiervan heeft betrekking op het versturen van foto’s en het bezoeken van webpagina’s.

De gegevens zijn enkel gebaseerd op het verbruik van mobiel internet. Gebruik van WiFi is dus in het onderzoek buitenbeeld gelaten. Ondervraagde studenten betreffen enkel mensen die een HBO of Universitaire studie volgen.

488 MB

Het achterhalen van het mobiel dataverbruik onder studenten is een gevolg van het onderzoek naar mobiel dataverbruik van de gemiddelde Nederlander. Zo bleek in augustus 2013 dat het gemiddelde verbruik in Nederland op de 488 MB lag. We kunnen dus stellen dat studenten over het algemeen vaker gebruik maken van het mobiele netwerk. Buiten een gemiddeld MB verbruik van 693MB bij studenten zijn we op de volgende feiten gekomen.

Whatsapp

Het gebruik van instant messaging applicaties is onder studenten het populairst, waarbij voornamelijk diensten als Whatsapp en Facebook worden gebruikt. De gemiddelde student stuurt en ontvangt zo’n 80 tot 391 van deze berichten per dag. Dit is meer dan het dubbele van de gemiddelde Nederlander (111% meer). Op de totale MB consumptie heeft dit echter weinig bijdrage. Zo kost het sturen van Whatsapp of Facebook chat berichten relatief weinig mobiel data. Het hogere gebruik van instant messaging applicaties heeft er tevens toe geleid dat er gemiddeld een stuk meer foto’s worden verstuurd onder studenten.

Ook e-mailen blijkt onder studenten een stuk vaker te worden gedaan. Zo sturen en/of ontvangen studenten per dag tussen de 7 tot 15 e-mails. Daarnaast surfen de studenten ook vaker op het internet. Namelijk zo’n 18 tot 35 keer per dag, in tegenstelling tot 10 tot 20 aanroepingen per dag bij de gemiddelde Nederlander.

De laagste verschillen lagen in het gebruik van de data-intensieve online muziek, video en Voip applicaties. Zo luisteren of kijken studenten nauwelijks meer muziek of filmpjes en maken studenten over het algemeen zelfs minder gebruik van Voip applicaties, zoals Skype.

Waarom het gemiddelde verbruik onder studenten hoger is kan verschillende redenen hebben. Deze zijn ten eerste te koppelen aan de grotere vraag naar communicatiemethoden. Ten tweede vallen studenten over het algemeen in een lagere leeftijdsklasse, waarin meer dataconsumptie voor de hand ligt.

Smartphone

Wij vroegen studenten onder meer naar het bezit van smartphones zelf. Hieruit werd duidelijk dat 31 procent van de ondervraagden in het bezit is van een smartphone jonger dan één jaar en maar liefst 54 procent een smartphone in het bezit heeft, van tussen de één en de twee jaar. Een kleine 15 procent van de studenten beschikt dus over een smartphone die minimaal ouder is dan twee jaar. Mogelijk zal ook dit feit direct betrekking hebben op het hogere gebruik van mobiel dataverkeer onder studenten. Zo ondersteunen nieuwere smartphones vaker 4G, wat ook weer kan leiden tot hoger MB gebruik.